Referenties

Een collaboratief SharePoint intranet voor PIDPA

PIDPA wilde haar verouderde en statische intranet omzetten in een toekomstgericht technologisch platform. Daartoe diende SharePoint zich als de ideale technologie om dit te bereiken.

Efficiënte communicatie voor Pidpa’s medewerkers

PIDPA is altijd een onderneming geweest die efficiëntie hoog in het vaandel draagt en nieuwe technologieën verwerkt in haar activiteiten. Hetzelfde geldt voor diens medewerkers. PIDPA wilde haar verouderde en statische intranet omzetten in een dynamisch en flexibel communicatieplatform. Het doel was om het nieuwe SharePoint intranet in een SharePoint 2013 oplossing omgeving te implementeren.

Door met meer nieuwsberichten te werken op het intranet kan het aantal e-mails aanzienlijk verminderd worden. Het nieuwe intranet moest ook met oog op flexibiliteit ontwikkeld worden. Zo moeten allerlei intranetapplicaties die PIDPA ter beschikking wil stellen van haar werknemers gemakkelijk te integreren zijn in het intranet. Daarnaast moest ook voor ogen gehouden worden dat het databeheer ook in andere systemen van PIDPA, zoals het extranet bijvoorbeeld, beschikbaar moet zijn.

pidpa screenshot

Een flexibel SharePoint intranet

Om tot een volwaardig communicatieplatform te komen werd eerst een gedetailleerde intranetstrategie uitgewerkt volgens de noden van PIDPA. De bedoeling was om de medewerkers volledig te laten switchen naar het nieuwe SharePoint intranet wanneer het over het raadplegen van informatie gaat. Uitpuilende mailboxen komen niemand ten goede. Veel van die e-mails bevatten informatie die centraal gestockeerd en geraadpleegd kon worden. Het intranet zou vooral ook als startpunt moeten dienen voor alle andere internettoepassingen die tot de beschikking van de PIDPA medewerkers staan. De integratie met externe systemen werd ook op punt gezet vooraleer het intranet effectief live ging. De beschikbare informatie werd gepersonaliseerd op maat van de gebruiker en het nieuwe intranet moest ook geïntegreerd worden met het bestaande documentbeheersysteem.

De mailbox kan eindelijk ademhalen

SII Belgium’s expertise in SharePoint 2013 en de customisatie daar rond waren essentieel voor dit project. Door een flexibel intranet te ontwikkelen kunnen PIDPA werknemers gerichter aan de nodige informatie. Daarnaast besparen zij tijd bij het uitvoeren van hun taken. PIDPA heeft nu een performant en dynamisch intranet dat dienst doet als volwaardig communicatie- en hulpmiddel voor werknemers. De communicatiestroom verloopt nu meer via het intranet dan via mail, waardoor medewerkers zich op de kern van de zaak kunnen concentreren. Het opzoeken van informatie verloopt ook vlotter en het intranet is verbonden met de externe systemen van PIDPA. SII Belgium blijft betrokken bij dit project door ook de maintenance te verzorgen en change requests uit te voeren. Daarnaast heeft SII Belgium ook het extranet op SharePoint ontwikkeld, evenals ook de site www.hidrodoe.be, een website over water gericht op kinderen.

pidpa intranet