Referenties

Digitaal labelaanvraagsysteem voor Fairtrade Belgium

Fairtrade Belgium (het vroegere Max Havelaar) kent het Fairtrade label toe aan Belgische bedrijven op basis van strikte criteria zoals ingrediënten, de aanvoerketen of de verpakking. Fairtrade Belgium is lid van Fairtrade International. Een ‘Fairtrade’ label aanvragen voor een product was vroeger een lastig en langdurig proces. Binnen Fairtrade International werkten verschillende landen met verschillende systemen om het Fairtrade label toe te kennen. Hierdoor werd het moeilijk om alle standaarden op een efficiënte manier te controleren en de aanvragen goed te keuren. Er was een grote behoefte om het certificatieproces te uniformiseren en te professionaliseren. Om die reden werd SII Belgium gevraagd een nieuw digitaal systeem te ontwikkelen dat volledig aan de behoeften voldeed.

Fairtrade system

Te allen tijde beschikbaar op Microsoft Azure

SII Belgium stond in voor een transparante en gebruiksvriendelijke toepassing in Microsoft Azure. Doordat de toepassing in de cloud draait, is er altijd en overal toegang tot de nodige gegevens, via verschillende kanalen, door uiteenlopende gebruikers.

Eerst begon SII Belgium met de definiëring van de functionele en technische vereisten van zowel de front-office als de back-office applicaties. Onze designer maakte een grafisch ontwerp voor elk type pagina en genereerde ook de HTML en CSS codes. Hierna volgende de eigenlijke ontwikkeling van de applicatie. SII Belgium ontwikkelde de verschillende gevraagde functionaliteiten voor de front- en back-office zoals contacts, producten, transacties, zoekfunctie, vergelijkingsmodule, content management, …

SII Belgium testte de applicatie uitgebreid vooraleer die geïnstalleerd en geconfigureerd werd in Microsoft Azure. Daarna zorgde SII Belgium ervoor dat de go-live vlot verliep van de applicatie vlot verliep door technische documentatie op te stellen en technische ondersteuning te bieden.

Een gestandaardiseerd digitaal systeem voor meerdere landen

Vandaag verloopt de aanvraag van een Fairtrade label in België grotendeels automatisch via een transparant digitaal systeem, ontwikkeld door Fairtrade Belgium (het vroegere Max Havelaar) en SII Belgium. Via een website kunnen producenten eenvoudig bekijken of hun product aan de nodige criteria voldoet om het begeerde label te mogen dragen. Met het geüniformeerd digitaal systeem wordt de controle een stuk efficiënter én transparanter, zowel voor de producent als voor Fairtrade Belgium zelf. Ook de Fairtrade organisaties in Frankrijk, Italië, Nederland en Zwitserland sprongen mee op de kar. De bedoeling is om het Belgische digitale systeem wereldwijd in gebruik te nemen.